One
 
 
 
 
 • Convergys Munkaerő toborzásra vonatkozó adatvédelmi közlemény

 • A Convergys Hungary Kft. (7621 Pécs, Rákóczi u. 60., Tel: +36 72 536 700, email: zentrale.pecs@convergys.de, Site Director: Osztó Andrea) („Convergys” vagy „mi” vagy „miénk”) jelen Munkaerő toborzásra vonatkozó adatvédelmi közleményben ("Közlemény") összefoglalja az álláspályázók és a Convergys más lehetséges munkavállalóinak a munkaerő toborzási és felvételi folyamatokban begyűjtött személyes adatainak begyűjtésére, feldolgozására és használatára vonatkozó gyakorlatunkat.

  A Közlemény figyelembe veszi az új európai általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) követelményeit, és felváltja az ez idáig érvényben lévő munkaerő toborzásra vonatkozó adatvédelmi közleményt.

  A személyes adatok megfogalmazás alatt egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személlyel kapcsolatos bármilyen információ értendő. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható egy olyan azonosítón keresztül, mint például név, azonosítószám (pl. IP-cím, alkalmazotti azonosító) vagy helyadatok.

  Feldolgozás alatt személyes adatokon végzett műveletek értendők. Ez mindenre vonatkozik, amit személyes adatokkal végezni lehet, tehát azok begyűjtése, rögzítése, szervezése, rendszerezése, tárolása, átdolgozása, módosítása, lekérése, konzultációja, felhasználása, közzététele, terjesztése, továbbítása vagy bármilyen jellegű rendelkezésre bocsátása, rendezése vagy összekapcsolása, visszatartása, törlése vagy megsemmisítése. A feldolgozásba beletartozik az is, ha egy személytől adatokat kérnek valamint a hálózati forgalom naplózása és elemzése és egy adatbázishoz történő hozzáférés is.

  A tartalom áttekintése
  1. Hatókör
  2. A személyes adatok kategóriái
  3. A feldolgozás célja, a feldolgozás jogalapjai és következményei
  4. A címzettek kategóriái
  5. Nemzetközi továbbítások
  6. Visszatartási időszak
  7. Az Ön jogai
  8. Kérdések és elérhetőségi adatok


  1. Hatókör
  Jelen Közlemény akkor vonatkozik Önre, ha a Convergys-nél pályázott állást vagy a Convergys más lehetséges munkavállalója.

  2. A személyes adatok kategóriái
  A Convergys a következő személyes adatokat gyűjti be Önről Öntől vagy más illetékes harmadik felektől (pl. referenciaként megadott személyektől, korábbi munkáltatóktól, iskoláktól, állami hatóságoktól vagy lakossági nyilvántartásokból) a munkaerő toborzási és felvételi tevékenységei folyamán, együttesen a „Toborzási adatok”):

  • Általános pályázó információk, mint teljes név, egyetemi fokozatok, nem, e-mail cím;
  • További személyes információk, mint korábbi nevek, születési hely és dátum, családi állapot, magán elérhetőségi adatok (pl. lakcím, saját telefonszám), fotó, nyelvtudás;
  • Útlevél és hasonló információk, mint például a személyi igazolvány adatai, útlevél adatai, nemzetiség vagy állampolgárság, munkavállalási engedély információk (pl. típus és státusz, érvényesség), vízum információk (pl. típus és státusz, érvényesség); tanulói státusz;
  • Általános szerződéses és alkalmazáshoz kapcsolódó információk, mint például a munkaszerződés típusa (pl. meghatározatlan, ideiglenes, határozott idejű), a munkába állás dátuma, képzettség, szakmai tapasztalat és képességek (pl. CV, korábbi képzések), megpályázott állások, korábbi munkahelyek, referenciák, elvárt bérezés, bármilyen kapcsolattartás (pl. levél, e-mailek);
  • További, önkéntesen megadott információk, mint a megadott dokumentumokban található információk.

  Emellett speciális adatokat is feldolgozhatunk (a törvény által megengedett mértékben), mint a fogyatékosságokra vonatkozó információk (önkéntes; a szabadnapok számának növelése céljából), a vallási meggyőződésre vonatkozó információk, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó információk, bűnügyi ítéletekre és büntetettségre vonatkozó információk (együttesen „Érzékeny adatok”).

  3. A feldolgozás célja, a feldolgozás jogalapjai és következményei
  A Toborzási adatokat és Érzékeny adatokat a következő célokra gyűjtjük be, dolgozzuk fel és használjuk (együttesen „Feldolgozási célok”). Továbbá a Convergys a következő jogalapokra támaszkodik a személyes adatok begyűjtésében, feldolgozásában és használatában:

  munkaerő toborzási és felvételi tevékenységek, beleértve a munkaerő felvétel adminisztrációját, a felvételi döntés meghozását (beleértve az alkalmasság értékelését és a pályázók követését a pályázati folyamat során és az interjúk elkészítését), és a munkaerő felvételi eljárás befejezését amennyiben a Convergys állást ajánl, és Ön azt elfogadja (beleértve a felvételi és új alkalmazotti folyamat eljárásait)

  • A feldolgozás az adatalany kérésének megfelelő, szerződés előtti adatkérelem céljából történik (GDPR 6(1)(b) cikkely)
  • Ahol ez megfelelő, az Ön (kifejezett) beleegyezése, mely megfelel a helyi adatvédelmi törvényeknek és külön került lekérésre (GDPR 6(1)(a) cikkely), valamint a GDPR érzékeny adatokra vonatkozó 9(2)(a) cikkelyének figyelembevételével)
  • Az érzékeny munkavállalói adatok tekintetében: A feldolgozás szükséges a Convergys vagy az Ön kötelességeinek teljesítéséhez és speciális jogainak gyakorlásához a munkavállalás és a társadalmi védelmi jog területén (GDPR 9(2)(b) cikkely és a helyi adatvédelmi törvény idevonatkozó rendelkezései)

  a vonatkozó törvényeknek és alkalmazottakhoz kapcsolódó elvárások teljesítéséhez a követelmények kezelésével együtt, mint például munkáltatói és bevándorlási törvények

  • A feldolgozás szükséges a Convergys jogi kötelezettségvállalása miatt (GDPR 6(1)(c) cikkely)
  • A feldolgozás szükséges a Convergys vagy a Convergys fiókvállalatának jogos érdekeinek szempontjából (GDPR 6(1)(f) cikkely) az első oszlopban leírtaknak megfelelően
  • Az érzékeny munkavállalói adatok tekintetében: A feldolgozás szükséges a Convergys vagy az Ön kötelességeinek teljesítéséhez és speciális jogainak gyakorlásához a munkavállalás és a társadalmi védelmi jog területén (GDPR 9(2)(b) cikkely és a helyi adatvédelmi törvény idevonatkozó rendelkezései)

  az Önnel a Convergys csoporton belül és/vagy harmadik felekkel történő kommunikációhoz
  • A feldolgozás az adatalany kérésének megfelelő, szerződés előtti adatkérelem céljából történik (GDPR 6(1)(b) cikkely)
  • A feldolgozás szükséges a Convergys jogi kötelezettségvállalása miatt (GDPR 6(1)(c) cikkely)
  • A feldolgozás szükséges a Convergys vagy a Convergys fiókvállalatának jogos érdekeinek szempontjából (GDPR 6(1)(f) cikkely) az első oszlopban leírtaknak megfelelően

  a kérelmek és törvényi előírások teljesítéséhez a szabályozó hatóságok vagy más hatóságok felé

  • A feldolgozás szükséges a Convergys vagy a Convergys fiókvállalatának jogos érdekeinek szempontjából (GDPR 6(1)(f) cikkely) az első oszlopban leírtaknak megfelelően
  • A feldolgozás szükséges a Convergys jogi kötelezettségvállalása miatt (GDPR 6(1)(c) cikkely)
  • Az érzékeny munkavállalói adatok tekintetében: A feldolgozás szükséges a Convergys vagy az Ön kötelességeinek teljesítéséhez és speciális jogainak gyakorlásához a munkavállalás és a társadalmi védelmi jog területén (GDPR 9(2)(b) cikkely és a helyi adatvédelmi törvény idevonatkozó rendelkezései)

  A toborzási és érzékeny adatok megadása a jelen Közleményben leírtak szerint részben egy törvényi előírás, részben a munkaerő toborzási weboldalunk egyik szerződés előtti vagy szerződéses követelménye, és részben a munkaerő toborzási és felvételi eljárás lefolytatásának feltétele. Általában kérni fogjuk Öntől a Toborzási adatokat, kivéve egyes eseteket, ahol külön megemlítjük, hogy bizonyos információk közlése önkéntes. A Toborzási és Érzékeny adatok visszatartása megakadályozhatja a munkaerő toborzási és felvételi tevékenységek elvégzését és előfordulhat, hogy ennek okán a Convergys pályázatát nem dolgozza fel és az Ön Convergys-hez benyújtott álláspályázatát elutasítja.

  4. Címzett és nemzetközi átviteli kategóriák
  Számíthat arra, hogy a Toborzási és Érzékeny adatait (különös tekintettel az érzékeny munkavállalói adatokra csak az alkalmazandó jog által megengedett módon) továbbítjuk harmadik feleknek feldolgozási célból az alábbiak szerint:

  • A Convergys vállalatcsoporton belül: Anyavállalatunk a Convergys Corporation (201 East Fourth Street, Cincinnati, Ohio 45202, USA) és minden kapcsolt vállalkozása és leányvállalata (az egyes kapcsolt vállalkozások vagy leányvállalatok – beleérte társaságunkat is – a továbbiakban: "Convergys Kapcsolt Vállalkozás"; együttesen a "Convergys Csoport") a globális Convergys Vállalatcsoporton belül (https://www.convergys.com/about/locations) szükséges esetben megkaphatja az Ön személyes adatait a fentiekben foglalt adatkezelési célokra, így különösen a munkaerő toborzási és felvételi tevékenységek elvégzéséhez, a kérelmek és törvényi előírások teljesítéséhez.
  • Bizonyos átvevő vagy megvásárolt vállalkozások vonatkozásában: Amennyiben a Convergys társaságot, amelynél állást pályáz, vagy annak bármely részét eladják vagy átruházzák, vagy ha a Convergys Csoport egy másik vállalkozást vásárol meg és olvasztja be az Önt alkalmazó Convergys társaságba, (vagy bármely hasonló tervezett ügylet esetén), akkor előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait a szóban forgó másik vállalkozáshoz (pl. az új munkaadóhoz, potenciális új munkaadóhoz, az újonnan felvásárolt, illetve potenciálisan felvásárolt új vállalkozáshoz) továbbítják az ügyletet megelőzően (pl. az átvilágítási szakaszban) vagy az ügyletet követően, az alkalmazandó jogszabályokban biztosított bármely jogra figyelemmel, a másik vállalat székhelye szerinti joghatóságban irányadó jogszabályokat is beleértve.
  • Adatfeldolgozók vonatkozásában: Egyes harmadik fél szolgáltatók, úgymint IT támogatási, logisztikai vagy marketing szolgáltatók, akár társultak, akár nem, adatkezelésre megkapják az Ön személyes adatait a megfelelő utasításokkal együtt („Adatfeldolgozók”) a fent leírt adatkezelési célokhoz szükséges mértékben, különösen IT és más adminisztratív szolgáltatás, az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés és más tevékenységek céljából. Az Adatfeldolgozók szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és hogy a személyes adatok feldolgozását kizárólag az utasításoknak megfelelően végzik.

  Az Ön személyes adataihoz kizárólag olyan magánszemély férhet hozzá, akinek munkaköri kötelezettsége teljesítéséhez erre szüksége van. A Convergys a vonatkozó jogszabályok által előírt vagy megengedett esetekben az Ön személyes adatait közli szakmai tanácsadókkal, kormányzati hatóságokkal és bíróságokkal.

  5. Nemzetközi továbbítások
  Valószínű, hogy a fentiekben meghatározott azon címzettek, akik az Ön személyes adatait megkapják, vagy azokhoz hozzáférnek, az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén vagy azon kívül tartózkodnak.

  • Az EGT területén kívül tartózkodó címzettek közül néhányan az EU-US adatvédelmi pajzs alapján tanúsítottak, mások pedig olyan országban tartózkodnak, ahol erre vonatkozóan megfelelőségi határozatot hoztak a GDPR 45. cikke szerint. Ezek a címzettek az USA (ha tanúsítást kaptak az EU-USA. adatvédelmi pajzs alapján) és Kanada (ideértve Új-Skóciát) (közintézménynek nem minősülő intézményekre a kanadai személyes információk védelméről és elektronikus dokumentumokról szóló törvény vonatkozik) területén tartózkodnak, és ezáltal elismerve, hogy az adattovábbítás során minden esetben az európai adatvédelmi jogszabályok szempontjából megfelelő adatvédelmi szintet biztosítják.
  • Más címzettek pedig olyan országokban tartózkodnak, ahol az európai adatvédelmi jogszabályok szempontjából nem biztosítanak megfelelő adatvédelmi szintet (így különösen az USA (ha nem kaptak tanúsítást az EU-USA adatvédelmi pajzs alapján), Ausztrália, Kína, Kolumbia, Egyiptom, El Salvador, Honduras, India, Indonézia, Malajzia, Mauritius, Nicaragua, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Tunézia). Megteszünk minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az EGT területén kívül fekvő területekre történő adattovábbítások az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban előírtak szerint megfelelő védelmet élvezzenek.
   • Olyan országokba történő adattovábbítás esetén, amelyek nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, az adattovábbításra megfelelő biztosítékok, pl. (a GDPR 46(2)(c) vagy (d) cikke szerint) az Európai Bizottság vagy valamely felügyelő hatóság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések, (a 46(2)(e) cikk szerint) jóváhagyott etikai kódexek és a címzett által tett kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalás, illetve (a GDPR 46(2)(f) cikke szerint) jóváhagyott hitelesítési mechanizmusok és a címzett által tett kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalás ellenében kerülhet sor. A megfelelő biztosítékokkal kapcsolatos nyomtatványok az alábbi 8. szakaszban található elérhetőségeken szerezhetők be.
   • A Convergys kapcsolt vállalkozásai részére történő adattovábbítások az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések védelmét élvezik (GDPR 46(2)(c) vagy (d) cikke).
   • Ugyanezen általános adatvédelmi kikötések védik rendszerint a Feldolgozók számára történő olyan adattovábbítást is, amelyet az EU-US adatvédelmi pajzs alapján nem tanúsítottak és nem olyan országban történik, ahol erre vonatkozóan megfelelőségi határozatot hoztak.

  6. Adatmegőrzési időszak
  Az Ön személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kizárólag a Convergys és/vagy szolgáltatói kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben és szigorúan csak azoknak a céloknak a megvalósításáig szükséges ideig őrzik meg, amely célokra a személyes adatokat összegyűjtöttük. Amikor a Convergys társaságnak az Ön személyes adataira már nincs szüksége, azokat a rendszereinkből és nyilvántartásainkból eltávolítjuk és/vagy megtesszük az adatok megfelelő névtelenítéséhez szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy Önt a szóban forgó adatok alapján a továbbiakban ne lehessen azonosítani (kivéve azt az esetet, ha az Ön személyes adatait a Convergy társaságra vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében meg kell őriznünk).

  A Toborzási adatok és személyes adatokat általában a negatív álláspályázat elbírálását vagy a Convergys ajánlatának elutasítását követő 6 hónap elteltével töröljük. A Convergys személyes adatait 2 évig megőrizheti, ha Ön abba beleegyezett, hogy a Convergys-nél, vagy a Convergys Csoport más vállalatainál felmerülő álláslehetőségeknél figyelembe vegyük.

  Ha elfogadja a Convergys állásajánlatát, a Toborzási és érzékeny adatait egészen addig megőrizzük, amíg a Convergys alkalmazásában áll.

  7. Az Ön jogai
  Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog: Amennyiben Ön a hozzájárulását adta bizonyos típusú adatkezelési tevékenységekhez, a jövőre nézve ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti. Hozzájárulásának visszavonásával kapcsolatban forduljon a felelős HR Data Protection Coordinator-hoz (lásd 8. szakasz).

  További adatvédelmi jogok: A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg: (i) hozzáférést kérhet saját személyes adataihoz; (ii) kérheti saját személyes adatainak a helyesbítését; (iii) kérheti saját személyes adatainak a törlését; (iv) kérheti saját személyes adatai kezelésének a korlátozását; (v) kérheti az adatok hordozhatóságát; és/vagy (vi) tiltakozhat saját személyes adatainak kezelése ellen. Az alábbiakban további információkat talál azokról a jogairól, amelyekre a GDPR vonatkozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy ezeket a jogokat az alkalmazandó helyi adatvédelmi jogszabályok korlátozzák.

  • Személyes adatokhoz való hozzáférés kérésének joga: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján, Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon társaságunktól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférésre vonatkozó információ tartalmazza többek között az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, valamint azon címzettek megnevezését vagy azon címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják. A szóban forgó jog mindazonáltal nem abszolút jog, és más magánszemélyek érdekei korlátozhatják az Ön jogát a hozzáféréshez. Ön arra is jogosult, hogy ingyenes másolatot kapjon az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról. Az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
  • Helyesbítés kérésére vonatkozó jog: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján, Ön jogosult társaságunktól azt kérni, hogy helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését kérje.
  • Törlés kérésére vonatkozó jog (a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog): Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján, Ön jogosult azt kérni, hogy társaságunk törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, társaságunk pedig kötelezett lehet arra, hogy a szóban forgó személyes adatokat törölje.
  • Az adatkezelés korlátozásának kérésére vonatkozó jog: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján, Ön jogosult azt kérni, társaságunk pedig kötelezett lehet arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelését korlátozza. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag bizonyos célok érdekében kezelhetjük. Mivel Convergys az Ön személyes adatait elsősorban az Önnel létrejött (előzetes) szerződéses munkaviszony fenntartása érdekében kezeli és használja fel, a Convergys társaságnak elvileg jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez, amely érdek elsőbbséget élvez az Ön adatkezelés korlátozására vonatkozó igényével szemben, kivéve, ha a korlátozásra vonatkozó kérés marketing tevékenységekre vonatkozik.
  • Adathordozhatóság kérésére vonatkozó jog: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja; jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt társaságunk megakadályozná, olyan esetekben, amikor az adatkezelés automatizált módon történik és a GDPR 6(1)(a) cikke vagy a GDPR 9(2)(a) cikke szerinti hozzájáruláson, illetve a GDPR 6(1)(b) cikke szerinti szerződésen alapul.
  • Tiltakozáshoz való jog: Ön bizonyos körülmények között jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, mely esetben társaságunk az Ön személyes adatait a továbbiakban már nem kezelheti. Amennyiben Önnek joga van ezt kifogásolni és ezt a jogát érvényesíteni is kívánja, a továbbiakban személyes adatait nem dolgozzuk fel. Ezen jogát érvényesítheti, ha felveszi velünk a kapcsolatot a 8. szakaszban leírtak szerint. Ilyen ellentételezési jog nem létezhet kifejezetten abban az esetben, ha a személyes adatainak feldolgozása a felvételi folyamat lebonyolításához szükséges.

  Ezen jogát érvényesítheti, ha felveszi velünk a kapcsolatot a 8. szakaszban leírtak szerint.

  Továbbá panasztételi joga van az illetékes adatvédelmi felügyeleti szervnél a megfelelő tagállamban is (pl. a tartózkodási helyén, vagy a GDPR állítólagos megsértésének helyén).

  8. Kérdések és elérhetőségi adatok
  Amennyiben kérdései lennének a Közleménnyel kapcsolatban vagy ha érvényesíteni kívánja jogait a fenti 7. szakaszban leírtak szerint, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen (a hozzájárulás visszavonásának egyszerű lebonyolítása érdekében cím, telefonszám és e-mail cím megadása ajánlott):

  Botló Gabriella
  Convergys Hungary Kft.
  7621 Pécs, Rákóczi u. 60.
  gabriella.botlo@convergys.com

  A Convergys Adatvédelmi tisztviselőjét elérheti itt (csak német nyelven):

  Markus Meitsch
  Convergys Management Holding GmbH & Co. KG
  Rheiner Landstraße 195, 49084 Osnabrück
  markus.meitsch@convergys.de