One
 
 
 
 
 • Concentrix Munkaerő toborzásra vonatkozó adatvédelmi közlemény

 • A Concentrix Hungary Kft. (7621 Pécs, Rákóczi u. 60., Tel: +36 72 536 700, email: zentrale.pecs@Concentrix.de, Site Director: Osztó Andrea) („Concentrix” vagy „mi” vagy „miénk”) jelen Munkaerő toborzásra vonatkozó adatvédelmi közleményben ("Közlemény") összefoglalja az álláspályázók és a Concentrix más lehetséges munkavállalóinak a munkaerő toborzási és felvételi folyamatokban begyűjtött személyes adatainak begyűjtésére, feldolgozására és használatára vonatkozó gyakorlatunkat.

  A Közlemény figyelembe veszi az új európai általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) követelményeit, és felváltja az ez idáig érvényben lévő munkaerő toborzásra vonatkozó adatvédelmi közleményt.

  A személyes adatok megfogalmazás alatt egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személlyel kapcsolatos bármilyen információ értendő. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható egy olyan azonosítón keresztül, mint például név, azonosítószám (pl. IP-cím, alkalmazotti azonosító) vagy helyadatok.

  Feldolgozás alatt személyes adatokon végzett műveletek értendők. Ez mindenre vonatkozik, amit személyes adatokkal végezni lehet, tehát azok begyűjtése, rögzítése, szervezése, rendszerezése, tárolása, átdolgozása, módosítása, lekérése, konzultációja, felhasználása, közzététele, terjesztése, továbbítása vagy bármilyen jellegű rendelkezésre bocsátása, rendezése vagy összekapcsolása, visszatartása, törlése vagy megsemmisítése. A feldolgozásba beletartozik az is, ha egy személytől adatokat kérnek valamint a hálózati forgalom naplózása és elemzése és egy adatbázishoz történő hozzáférés is.

  A tartalom áttekintése
  1. Hatókör
  2. A személyes adatok kategóriái
  3. A feldolgozás célja, a feldolgozás jogalapjai és következményei
  4. A címzettek kategóriái
  5. Nemzetközi továbbítások
  6. Visszatartási időszak
  7. Az Ön jogai
  8. Kérdések és elérhetőségi adatok


  1. Hatókör
  Jelen Közlemény akkor vonatkozik Önre, ha a Concentrix-nél pályázott állást vagy a Concentrix más lehetséges munkavállalója.

  2. A személyes adatok kategóriái
  A Concentrix a következő személyes adatokat gyűjti be Önről Öntől vagy más illetékes harmadik felektől (pl. referenciaként megadott személyektől, korábbi munkáltatóktól, iskoláktól, állami hatóságoktól vagy lakossági nyilvántartásokból) a munkaerő toborzási és felvételi tevékenységei folyamán, együttesen a „Toborzási adatok”):
  • Általános pályázó információk, mint teljes név, egyetemi fokozatok, nem, e-mail cím;
  • További személyes információk, mint korábbi nevek, születési hely és dátum, családi állapot, magán elérhetőségi adatok (pl. lakcím, saját telefonszám), fotó, nyelvtudás;
  • Útlevél és hasonló információk, mint például a személyi igazolvány adatai, útlevél adatai, nemzetiség vagy állampolgárság, munkavállalási engedély információk (pl. típus és státusz, érvényesség), vízum információk (pl. típus és státusz, érvényesség); tanulói státusz;
  • Általános szerződéses és alkalmazáshoz kapcsolódó információk, mint például a munkaszerződés típusa (pl. meghatározatlan, ideiglenes, határozott idejű), a munkába állás dátuma, képzettség, szakmai tapasztalat és képességek (pl. CV, korábbi képzések), megpályázott állások, korábbi munkahelyek, referenciák, elvárt bérezés, bármilyen kapcsolattartás (pl. levél, e-mailek);
  • További, önkéntesen megadott információk, mint a megadott dokumentumokban található információk.

  Emellett speciális adatokat is feldolgozhatunk (a törvény által megengedett mértékben), mint a fogyatékosságokra vonatkozó információk (önkéntes; a szabadnapok számának növelése céljából), a vallási meggyőződésre vonatkozó információk, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó információk, bűnügyi ítéletekre és büntetettségre vonatkozó információk (együttesen „Érzékeny adatok”).

  3. A feldolgozás célja, a feldolgozás jogalapjai és következményei
  A Toborzási adatokat és Érzékeny adatokat a következő célokra gyűjtjük be, dolgozzuk fel és használjuk (együttesen „Feldolgozási célok”). Továbbá a Concentrix a következő jogalapokra támaszkodik a személyes adatok begyűjtésében, feldolgozásában és használatában:

  munkaerő toborzási és felvételi tevékenységek, beleértve a munkaerő felvétel adminisztrációját, a felvételi döntés meghozását (beleértve az alkalmasság értékelését és a pályázók követését a pályázati folyamat során és az interjúk elkészítését), és a munkaerő felvételi eljárás befejezését amennyiben a Concentrix állást ajánl, és Ön azt elfogadja (beleértve a felvételi és új alkalmazotti folyamat eljárásait)
  • A feldolgozás az adatalany kérésének megfelelő, szerződés előtti adatkérelem céljából történik (GDPR 6(1)(b) cikkely)
  • Ahol ez megfelelő, az Ön (kifejezett) beleegyezése, mely megfelel a helyi adatvédelmi törvényeknek és külön került lekérésre (GDPR 6(1)(a) cikkely), valamint a GDPR érzékeny adatokra vonatkozó 9(2)(a) cikkelyének figyelembevételével)
  • Az érzékeny munkavállalói adatok tekintetében: A feldolgozás szükséges a Concentrix vagy az Ön kötelességeinek teljesítéséhez és speciális jogainak gyakorlásához a munkavállalás és a társadalmi védelmi jog területén (GDPR 9(2)(b) cikkely és a helyi adatvédelmi törvény idevonatkozó rendelkezései)

  a vonatkozó törvényeknek és alkalmazottakhoz kapcsolódó elvárások teljesítéséhez a követelmények kezelésével együtt, mint például munkáltatói és bevándorlási törvények

  • A feldolgozás szükséges a Concentrix jogi kötelezettségvállalása miatt (GDPR 6(1)(c) cikkely)
  • A feldolgozás szükséges a Concentrix vagy a Concentrix fiókvállalatának jogos érdekeinek szempontjából (GDPR 6(1)(f) cikkely) az első oszlopban leírtaknak megfelelően
  • Az érzékeny munkavállalói adatok tekintetében: A feldolgozás szükséges a Concentrix vagy az Ön kötelességeinek teljesítéséhez és speciális jogainak gyakorlásához a munkavállalás és a társadalmi védelmi jog területén (GDPR 9(2)(b) cikkely és a helyi adatvédelmi törvény idevonatkozó rendelkezései)

  az Önnel a Concentrix csoporton belül és/vagy harmadik felekkel történő kommunikációhoz
  • A feldolgozás az adatalany kérésének megfelelő, szerződés előtti adatkérelem céljából történik (GDPR 6(1)(b) cikkely)
  • A feldolgozás szükséges a Concentrix jogi kötelezettségvállalása miatt (GDPR 6(1)(c) cikkely)
  • A feldolgozás szükséges a Concentrix vagy a Concentrix fiókvállalatának jogos érdekeinek szempontjából (GDPR 6(1)(f) cikkely) az első oszlopban leírtaknak megfelelően

  a kérelmek és törvényi előírások teljesítéséhez a szabályozó hatóságok vagy más hatóságok felé

  • A feldolgozás szükséges a Concentrix vagy a Concentrix fiókvállalatának jogos érdekeinek szempontjából (GDPR 6(1)(f) cikkely) az első oszlopban leírtaknak megfelelően
  • A feldolgozás szükséges a Concentrix jogi kötelezettségvállalása miatt (GDPR 6(1)(c) cikkely)
  • Az érzékeny munkavállalói adatok tekintetében: A feldolgozás szükséges a Concentrix vagy az Ön kötelességeinek teljesítéséhez és speciális jogainak gyakorlásához a munkavállalás és a társadalmi védelmi jog területén (GDPR 9(2)(b) cikkely és a helyi adatvédelmi törvény idevonatkozó rendelkezései)

  A toborzási és érzékeny adatok megadása a jelen Közleményben leírtak szerint részben egy törvényi előírás, részben a munkaerő toborzási weboldalunk egyik szerződés előtti vagy szerződéses követelménye, és részben a munkaerő toborzási és felvételi eljárás lefolytatásának feltétele. Általában kérni fogjuk Öntől a Toborzási adatokat, kivéve egyes eseteket, ahol külön megemlítjük, hogy bizonyos információk közlése önkéntes. A Toborzási és Érzékeny adatok visszatartása megakadályozhatja a munkaerő toborzási és felvételi tevékenységek elvégzését és előfordulhat, hogy ennek okán a Concentrix pályázatát nem dolgozza fel és az Ön Concentrix-hez benyújtott álláspályázatát elutasítja.

  4. Címzett és nemzetközi átviteli kategóriák
  Számíthat arra, hogy a Toborzási és Érzékeny adatait (különös tekintettel az érzékeny munkavállalói adatokra csak az alkalmazandó jog által megengedett módon) továbbítjuk harmadik feleknek feldolgozási célból az alábbiak szerint:

  • A Synnex vállalatcsoporton belül: Anyavállalatunk a Synnex Corporation (44201 Nobel Drive, Fremont, California 94583, USA) és minden kapcsolt vállalkozása és leányvállalata – beleértve társaságunkat is – (a "Concentrix Leányvállalatok"; ill. együttesen a "Synnex Csoport") szükséges esetben megkaphatja az Ön személyes adatait a fentiekben foglalt adatkezelési célokra, így különösen általános humánerőforrás gazdálkodás, munkafolyamat-kezelés, kommunikációhoz kapcsolódó irányítás, teljesítmény- és fejlesztésmenedzsment vagy társasági ügyek céljára.
  • A Concentrix vállalatcsoporton belül: Anyavállalatunk a Concentrix Corporation (44501 Nobel Drive, Freemont, CA 94538 USA) és minden kapcsolt vállalkozása és leányvállalata (az egyes kapcsolt vállalkozások vagy leányvállalatok – beleérte társaságunkat is – a továbbiakban: "Concentrix Kapcsolt Vállalkozás"; együttesen a "Concentrix Csoport") a globális Concentrix Vállalatcsoporton belül (https://www.Concentrix.com/about/locations) szükséges esetben megkaphatja az Ön személyes adatait a fentiekben foglalt adatkezelési célokra, így különösen a munkaerő toborzási és felvételi tevékenységek elvégzéséhez, a kérelmek és törvényi előírások teljesítéséhez.
  • Bizonyos átvevő vagy megvásárolt vállalkozások vonatkozásában: Amennyiben a Concentrix társaságot, amelynél állást pályáz, vagy annak bármely részét eladják vagy átruházzák, vagy ha a Concentrix Csoport egy másik vállalkozást vásárol meg és olvasztja be az Önt alkalmazó Concentrix társaságba, (vagy bármely hasonló tervezett ügylet esetén), akkor előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait a szóban forgó másik vállalkozáshoz (pl. az új munkaadóhoz, potenciális új munkaadóhoz, az újonnan felvásárolt, illetve potenciálisan felvásárolt új vállalkozáshoz) továbbítják az ügyletet megelőzően (pl. az átvilágítási szakaszban) vagy az ügyletet követően, az alkalmazandó jogszabályokban biztosított bármely jogra figyelemmel, a másik vállalat székhelye szerinti joghatóságban irányadó jogszabályokat is beleértve.
  • Adatfeldolgozók vonatkozásában: Egyes harmadik fél szolgáltatók, úgymint IT támogatási, logisztikai vagy marketing szolgáltatók, akár társultak, akár nem, adatkezelésre megkapják az Ön személyes adatait a megfelelő utasításokkal együtt („Adatfeldolgozók”) a fent leírt adatkezelési célokhoz szükséges mértékben, különösen IT és más adminisztratív szolgáltatás, az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés és más tevékenységek céljából. Az Adatfeldolgozók szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és hogy a személyes adatok feldolgozását kizárólag az utasításoknak megfelelően végzik.

  Az Ön személyes adataihoz kizárólag olyan magánszemély férhet hozzá, akinek munkaköri kötelezettsége teljesítéséhez erre szüksége van. A Concentrix a vonatkozó jogszabályok által előírt vagy megengedett esetekben az Ön személyes adatait közli szakmai tanácsadókkal, kormányzati hatóságokkal és bíróságokkal.

  5. Nemzetközi továbbítások
  Valószínű, hogy a fentiekben meghatározott azon címzettek, akik az Ön személyes adatait megkapják, vagy azokhoz hozzáférnek, az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén vagy azon kívül tartózkodnak.

  • Az EGT területén kívül tartózkodó címzettek közül néhányan az EU-US adatvédelmi pajzs alapján tanúsítottak, mások pedig olyan országban tartózkodnak, ahol erre vonatkozóan megfelelőségi határozatot hoztak a GDPR 45. cikke szerint. Ezek a címzettek az USA (ha tanúsítást kaptak az EU-USA. adatvédelmi pajzs alapján) és Kanada (ideértve Új-Skóciát) (közintézménynek nem minősülő intézményekre a kanadai személyes információk védelméről és elektronikus dokumentumokról szóló törvény vonatkozik) területén tartózkodnak, és ezáltal elismerve, hogy az adattovábbítás során minden esetben az európai adatvédelmi jogszabályok szempontjából megfelelő adatvédelmi szintet biztosítják.
  • Más címzettek pedig olyan országokban tartózkodnak, ahol az európai adatvédelmi jogszabályok szempontjából nem biztosítanak megfelelő adatvédelmi szintet (így különösen az USA (ha nem kaptak tanúsítást az EU-USA adatvédelmi pajzs alapján), Ausztrália, Kína, Kolumbia, Egyiptom, El Salvador, Honduras, India, Indonézia, Malajzia, Mauritius, Nicaragua, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Tunézia). Megteszünk minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az EGT területén kívül fekvő területekre történő adattovábbítások az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban előírtak szerint megfelelő védelmet élvezzenek.
   • Olyan országokba történő adattovábbítás esetén, amelyek nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, az adattovábbításra megfelelő biztosítékok, pl. (a GDPR 46(2)(c) vagy (d) cikke szerint) az Európai Bizottság vagy valamely felügyelő hatóság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések, (a 46(2)(e) cikk szerint) jóváhagyott etikai kódexek és a címzett által tett kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalás, illetve (a GDPR 46(2)(f) cikke szerint) jóváhagyott hitelesítési mechanizmusok és a címzett által tett kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalás ellenében kerülhet sor. A megfelelő biztosítékokkal kapcsolatos nyomtatványok az alábbi 8. szakaszban található elérhetőségeken szerezhetők be.
   • A Concentrix kapcsolt vállalkozásai részére történő adattovábbítások az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések védelmét élvezik (GDPR 46(2)(c) vagy (d) cikke).
   • Ugyanezen általános adatvédelmi kikötések védik rendszerint a Feldolgozók számára történő olyan adattovábbítást is, amelyet az EU-US adatvédelmi pajzs alapján nem tanúsítottak és nem olyan országban történik, ahol erre vonatkozóan megfelelőségi határozatot hoztak.

  6. Adatmegőrzési időszak
  Az Ön személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kizárólag a Concentrix és/vagy szolgáltatói kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben és szigorúan csak azoknak a céloknak a megvalósításáig szükséges ideig őrzik meg, amely célokra a személyes adatokat összegyűjtöttük. Amikor a Concentrix társaságnak az Ön személyes adataira már nincs szüksége, azokat a rendszereinkből és nyilvántartásainkból eltávolítjuk és/vagy megtesszük az adatok megfelelő névtelenítéséhez szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy Önt a szóban forgó adatok alapján a továbbiakban ne lehessen azonosítani (kivéve azt az esetet, ha az Ön személyes adatait a Convergy társaságra vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében meg kell őriznünk).

  A Toborzási adatok és személyes adatokat általában a negatív álláspályázat elbírálását vagy a Concentrix ajánlatának elutasítását követő 6 hónap elteltével töröljük. A Concentrix személyes adatait 2 évig megőrizheti, ha Ön abba beleegyezett, hogy a Concentrix-nél, vagy a Concentrix Csoport más vállalatainál felmerülő álláslehetőségeknél figyelembe vegyük.

  Ha elfogadja a Concentrix állásajánlatát, a Toborzási és érzékeny adatait egészen addig megőrizzük, amíg a Concentrix alkalmazásában áll.

  7. Az Ön jogai
  Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog: Amennyiben Ön a hozzájárulását adta bizonyos típusú adatkezelési tevékenységekhez, a jövőre nézve ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti. Hozzájárulásának visszavonásával kapcsolatban forduljon a felelős HR Data Protection Coordinator-hoz (lásd 8. szakasz).

  További adatvédelmi jogok: A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg: (i) hozzáférést kérhet saját személyes adataihoz; (ii) kérheti saját személyes adatainak a helyesbítését; (iii) kérheti saját személyes adatainak a törlését; (iv) kérheti saját személyes adatai kezelésének a korlátozását; (v) kérheti az adatok hordozhatóságát; és/vagy (vi) tiltakozhat saját személyes adatainak kezelése ellen. Az alábbiakban további információkat talál azokról a jogairól, amelyekre a GDPR vonatkozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy ezeket a jogokat az alkalmazandó helyi adatvédelmi jogszabályok korlátozzák.

  • Személyes adatokhoz való hozzáférés kérésének joga: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján, Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon társaságunktól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférésre vonatkozó információ tartalmazza többek között az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, valamint azon címzettek megnevezését vagy azon címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják. A szóban forgó jog mindazonáltal nem abszolút jog, és más magánszemélyek érdekei korlátozhatják az Ön jogát a hozzáféréshez.
   Ön arra is jogosult, hogy ingyenes másolatot kapjon az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról. Az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
  • Helyesbítés kérésére vonatkozó jog: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján, Ön jogosult társaságunktól azt kérni, hogy helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését kérje.
  • Törlés kérésére vonatkozó jog (a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog): Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján, Ön jogosult azt kérni, hogy társaságunk törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, társaságunk pedig kötelezett lehet arra, hogy a szóban forgó személyes adatokat törölje.
  • Az adatkezelés korlátozásának kérésére vonatkozó jog: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján, Ön jogosult azt kérni, társaságunk pedig kötelezett lehet arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelését korlátozza. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag bizonyos célok érdekében kezelhetjük. Mivel Concentrix az Ön személyes adatait elsősorban az Önnel létrejött (előzetes) szerződéses munkaviszony fenntartása érdekében kezeli és használja fel, a Concentrix társaságnak elvileg jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez, amely érdek elsőbbséget élvez az Ön adatkezelés korlátozására vonatkozó igényével szemben, kivéve, ha a korlátozásra vonatkozó kérés marketing tevékenységekre vonatkozik.
  • Adathordozhatóság kérésére vonatkozó jog: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja; jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt társaságunk megakadályozná, olyan esetekben, amikor az adatkezelés automatizált módon történik és a GDPR 6(1)(a) cikke vagy a GDPR 9(2)(a) cikke szerinti hozzájáruláson, illetve a GDPR 6(1)(b) cikke szerinti szerződésen alapul.
  • Tiltakozáshoz való jog: Ön bizonyos körülmények között jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, mely esetben társaságunk az Ön személyes adatait a továbbiakban már nem kezelheti. Amennyiben Önnek joga van ezt kifogásolni és ezt a jogát érvényesíteni is kívánja, a továbbiakban személyes adatait nem dolgozzuk fel. Ezen jogát érvényesítheti, ha felveszi velünk a kapcsolatot a 8. szakaszban leírtak szerint. Ilyen ellentételezési jog nem létezhet kifejezetten abban az esetben, ha a személyes adatainak feldolgozása a felvételi folyamat lebonyolításához szükséges.

  Ezen jogát érvényesítheti, ha felveszi velünk a kapcsolatot a 8. szakaszban leírtak szerint.

  Továbbá panasztételi joga van az illetékes adatvédelmi felügyeleti szervnél a megfelelő tagállamban is (pl. a tartózkodási helyén, vagy a GDPR állítólagos megsértésének helyén).

  8. Kérdések és elérhetőségi adatok
  Amennyiben kérdései lennének a Közleménnyel kapcsolatban vagy ha érvényesíteni kívánja jogait a fenti 7. szakaszban leírtak szerint, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen (a hozzájárulás visszavonásának egyszerű lebonyolítása érdekében cím, telefonszám és e-mail cím megadása ajánlott):

  BBotló Gabriella
  Concentrix Hungary Kft.
  7621 Pécs, Rákóczi u. 60.
  gabriella.botlo@Concentrix.com

  A Concentrix Adatvédelmi tisztviselőjét elérheti itt (csak német nyelven):

  Concentrix Management Holding GmbH & Co. KG
  Rheiner Landstraße 195, 49084 Osnabrück
  datenschutz@Concentrix.de

  Affiliates of Concentrix (provide hosting services and other support services)

  EU/EEA Entities

  Concentrix CVG CMG UK Limited (fka Convergys CMG UK Limited) United Kingdom
  Concentrix Services GmbH (fka Convergys Global Services GmbH) Germany
  Concentrix CVG Ireland Contact Services Limited ( was the former names Ireland Group Limited) Ireland
  Convergys Group Servicios de Apoyo Informatico, S.L. Spain
  Concentrix CVG Intelligent Contact Limited (fka Convergys Intelligent Contact Ltd.) United Kingdom
  Convergys International Bulgaria EOOD Bulgaria
  Convergys International Europe B.V. Netherlands
  Convergys International Nordic AB Sweden
  Intervoice GmbH Germany
  Intervoice Limited United Kingdom
  Convergys Netherlands Investment B.V. Netherlands
  Concentrix Duisburg GmbH (fka Convergys Duisburg GmbH) Germany
  Concentrix Düsseldorf GmbH (fka Convergys Düsseldorf GmbH) Germany
  Concentrix Frankfurt a.M. GmbH (fka Convergys Frankfurt a.M. GmbH) Germany
  Concentrix Gera GmbH (fka Convergys Gera GmbH) Germany
  Concentrix Halle GmbH (fka Convergys Halle GmbH) Germany
  Concentrix Services Hungary Kft. (fka Convergys Hungary Kft.) Hungary
  Concentrix CVG International Sp. Z.o.o. Poland
  Concentrix CVG Ireland Limited Ireland
  Concentrix CVG Italy S.R.L. Italy
  Concentrix Leipzig GmbH (fka Convergys Leipzig GmbH) Germany
  Concentrix Management Holding GmbH & Co.KG (fka Convergys Management Holding GmbH & Co.KG) Germany
  Concentrix Münster GmbH (fka Convergys Münster GmbH) Germany
  Concentrix Osnabrück GmbH (fka Convergys Osnabrück GmbH) Germany
  Concentrix Romania S.R.L. (fka Convergys Romania S.R.L.) Romania
  Concentrix Schwerin GmbH (fka Convergys Schwerin GmbH) Germany
  Concentrix Wismar GmbH (fka Convergys Wismar GmbH) Germany
  Concentrix Wuppertal GmbH (fka Convergys Wuppertal GmbH) Germany
  Concentrix CVG Delaware International Inc. France
  Concentrix GmbH Austria
  Concentrix CRM Services Germany GmbH Belguim Branch Belgium
  Concentrix Services Bulgaria EOOD Bulgaria
  Concentrix Services (Germany) GmbH Germany
  Concentrix CRM Services Germany GmbH Germany
  Concentrix CRM Services Germany GmbH Greece Branch Greece
  Concentrix Hungary KFT Hungary
  Concentrix CRM Services Hungary KFT Hungary
  Concentrix Services (Ireland) Limited Ireland
  Concentrix CRM Services Germany GmbH Italy
  Concentrix CRM Services Germany GmbH Netherlands Branch Netherlands
  Concentrix Services (Poland) spółka z o.o. Poland
  Concentrix CRM Services Germany GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
  Poland
  Concentrix Services Portugal, Sociedade Unipessoal, LDA Portugal
  Minacs Worldwide GmbH Portugal
  Concentrix CRM Services RO S.R.L. Romania
  Concentrix Services Slovakia s.r.o. Slovakia
  Concentrix Services (Spain), S.L.U. Spain
  Concentrix Services Sweden filial Sweden
  Concentrix Services Germany GmbH Sverige filial Sweden
  Concentrix Europe Limited United Kingdom
  Concentrix Technologies Limited United Kingdom
  SYNNEX-Concentrix UK Limited United Kingdom
  Concentrix Services UK Limited United Kingdom
  Concentrix CRM Services UK Limited United Kingdom
  Concentrix Business Services UK Limited United Kingdom
  Concentrix Services India Private Limited UK Branch United Kingdom
  Tigerspike LTD United Kingdom
  Non-EU/EEA Entities
  Convergys India Services Private Limited India
  DigitalThink (India) Pvt. Ltd. India
  Concentrix CVG Malaysia (Philippines) Sdn Bhd (fka Convergys Malaysia (Philippines) Sdn Bhd)
  Malaysia
  Conventrix CVG Malaysia Sdn Bhd (Fka Convergys Malaysia Sdn Bhd) Malaysia
  Asset Ohio Fourth Street LLC United States
  Brite Voice Systems, LLC United States
  Concentrix CVG CMG Canada ULC Nova Scotia
  Concentrix CVG Customer Management Delaware LLC (Fka Convergys Customer Management Delaware LLC) United States
  Convergys Customer Management Group Canada Holding Inc. United States
  Concentrix CVG Customer Management Group Inc. (fka Convergys Customer Management Group Inc.) United States
  Convergys Customer Management International Inc. United States
  Convergys Funding Inc. United States
  Concentrix CVG Global Services El Salvador, S.A. de C.V. (fka Convergys Global Services El Salvador, S.A. de C.V.) El Salvador
  Convergys Global Services Honduras, S.A. Honduras
  Convergys Government Solutions LLC United States
  Convergys Learnings Solutions LLC United States
  Convergys Nicaragua, S.A. Nicaragua
  Concentrix CVG Holding LLC (fka Edify LLC) United States
  Encore Receivable Management, Inc. United States
  Intervoice Acquisition Subsidiary, Inc. United States
  Intervoice GP, Inc. United States
  Intervoice Limited Partnership United States
  Intervoice LP, Inc. United States
  Concentrix CVG, LLC (Fka Intervoice,LLC) United States
  PT Convergys Customer Management Indonesia Indonesia
  Concentrix CVG Global Services-AZ, Inc. (fka Stream Global Services - AZ, Inc.) United States
  Concentrix CVG Delaware International, Inc. (fka Stream International Inc.) United States
  Intervoice Colombia Ltda Colombia
  Concentrix CVG Pte Ltd(fka Intervoice Pte Ltd.) Singapore
  Concentrix CVG Philippines, Inc. (fka Convergys Philippines, Inc.) Philippines
  Concentrix CVG Singapore Holdings Pte. Ltd. (fka Convergys Singapore Holdings Pte. Ltd.)
  Singapore
  Concentrix (Suzhou) Information Consulting Co., Limited (fka Convergys (Suzhou) Information Consulting Co., Limited) China
  Convergys Software Service (Beijing) Ltd. China
  Suzhou Ke Wei Xun Information Services Co., Ltd. China
  Convergys Customer Management Colombia S.A.S. Colombia
  Convergys Egypt Limited Liability Company Egypt
  Stream New York, Inc.United States
  Convergys CMG Insurance Services LLC United States
  Concentrix CVG Contact Tunisie S.A.R.L.(fka Stream Contact Tunisie S.A.R.L.) Tunisia
  Concentrix CVG Tunisie BPO S.A.R.L. (fka Stream Tunisie, S.A.R.L.) Tunisia
  Concentrix CVG Customer Management Australia Pty. Ltd. (fka Convergys Customer Management Australia Pty. Ltd.) Australia
  Convergys (Mauritius) Ltd Mauritius
  Concentrix Services Pty Ltd Australia
  Tigerspike Pty Ltd Australia
  Concentrix Brazil Outsourcing of Processes, Administrative Services and Technologies to Enterprise Ltda Brazil
  Concentrix Services Corporation British Virgin Islands
  Concentrix (Canada) Limited Canada
  Concentrix Services (Canada) Limited Canada
  Concentrix Technologies Services (Canada) Limited Canada
  Beijing Jumeng Technology Development Ltd. China
  Concentrix Services (Dalian) Co., Ltd. China
  Concentrix Services (Dalian) Co., Ltd. Beijing Branch China
  Concentrix Services (Dalian) Co., Ltd. Shanghai Branch China
  Dalian Jumeng Technologies Development Ltd. China
  Shenzhen Shunrong Telecommunication Technologies Ltd China
  Shenzhen Shunrong Telecommunication Technologies Ltd. Foshan Branch China
  Sichuan 86Bridge Information Technology Ltd. China
  Guiyang Jumeng Technology Development Ltd. China
  SYNNEX Information Technologies (Chengdu) Ltd. China
  Xi'an Jumeng Technologies Development Ltd China
  Foshan Jumeng Information Technology Service Co., Ltd. China
  Concentrix Services (Colombia) S.A.S. Colombia
  Concentrix Costa Rica, S.A. Costa Rica
  Concentrix Free Trade Zone, S.A. Costa Rica
  Concentrix HK Limited Hong Kong
  Concentrix Daksh Services India Private Limited India
  Concentrix Technologies (India) Private Limited India
  Concentrix Services India Private Limited India
  PT Concentrix Services Indonesia Indonesia
  CNX Services Jamaica Limited Jamaica
  Japan Concentrix KK Japan
  SYNNEX Infotec Corporation Japan
  Tigerspike Co., Ltd. Japan
  SCGS (Malaysia) SDN. BHD. Malaysia
  Concentrix México, S. de R.L. de C.V. Mexico
  Concentrix Services Mexico, S.A. de C.V. Mexico
  Minacs Mexico, S. de - R.L. de C.V. Mexico
  Concentrix Services (New Zealand) Limited New Zealand
  Concentrix Nicaragua S.A. Nicaragua
  Concentrix Daksh Services Philippines Corporation Philippines
  Velami Holdings Corporation Philippines
  Concentrix Services Philippines, Inc. Philippines
  Concentrix Services Pty Ltd ROHQ Philippines
  Concentrix Services Corporation Philippines
  Concentrix Services (Singapore) Pte. Ltd.  Singapore
  Tigerspike Pte. Ltd. Singapore
  Tigerspike Products Pte. Ltd. Singapore
  Concentrix Services Korea Limited South Korea
  Concentrix CRM Services Germany GmbH, Russelsheim, Switzerland Branch, Zug Switzerland
  Concentrix Services (Thailand) Co., Ltd. Thailand
  Concentrix CRM Services Germany GmbH Merkezi Almanya Istanbul Merkez Şubesi Turkey
  Concentrix Technology FZ-LLC United Arab Emirates
  Tigerspike FZ-LLC United Arab Emirates
  Concentrix Corporation United States
  Concentrix Insurance Administration Solutions Corporation United States
  Concentrix Services US, Inc. United States
  Tigerspike, Inc. United States
  SYNNEX Corporation United States
  Concentrix CVG Corporation United States
  Concentrix Services (Uruguay) S.A. Uruguay
  Vietnam Concentrix Services Company Limited Vietnam
  Concentrix VN Technologies Services Company Limit